Новини

22.11.2022
Оголошення про конкурс із відбору аудиторської фірми для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ КАРДСЕРВІС

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРДСЕРВІС»

оголошує конкурс із відбору аудиторської фірми для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.


22.11.2022

ТОВ КАРДСЕРВІС запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності для фінансової компанії, що становить суспільний інтерес (далі – Конкурс).


До конкурсного відбору запрошуються аудиторські фірми, які:
  • відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
  • включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, у тому числі до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що містить відомості про аудиторську фірму, яка має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
  • у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
  • та які не мають обмежень, пов'язаних із тривалістю надання послуг фінансовій компанії.


Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності фінансової компанії, що становить суспільний інтерес.Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:
  • Аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою (українська та англійська версії), складеної відповідно до МСФЗ за 2022-й рік (далі – Фінансова звітність) відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ, НКЦПФР, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі – МСА), з урахуванням вимог Закону про аудит;
  • Проведення оцінки якості активів Товариства з обмеженою відповідальністю та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог чинного законодавства України

Кінцевий строк (дата) подання конкурсних пропозицій

Конкурсні пропозиції приймаються ТОВ «Кардсервіс» до 12.12.2022 (включно). Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій. Учасник має право внести зміни (шляхом подання відповідного листа з оновленим пакетом документів) або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання (шляхом подання відповідного листа).

Механізм інформування про результати Конкурсу

Інформування призначеного (обраного) суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Кардсервіс» здійснюється засобами електронної пошти.


Документи надсилайте, будь ласка, на електронну адресу: info@cardservice.com.ua

Повернення до списку